تعرفه های سرویس TD-LTE

تمامی قیمت ها با احتساب %9 مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

همچنین سرعت تمامی این سرویس ها UpTo 40mb هستند.

 

تعرفه های یک ماهه

حجم زمان قیمت (تومان)
۲۲ گیگ یک ماهه ۶۵,۴۰۰
۳۳ گیگ یک ماهه ۹۲,۶۵۰
۵۵ گیگ یک ماهه ۱۴۱,۷۰۰
۱۰۱ گیگ یک ماهه ۲۵۶,۱۵۰

 

تعرفه های سه ماهه

حجم زمان قیمت (تومان)
۸۸ گیگ سه ماهه ۲۲۸,۹۰۰
۱۴۴ گیگ سه ماهه ۳۵۹,۷۰۰

 

تعرفه های شش ماهه

حجم زمان قیمت (تومان)
۲۳۳ گیگ شش ماهه ۵۹۹,۵۰۰
۵۴۴ گیگ شش ماهه ۱,۳۰۸,۰۰۰

 

تعرفه های یک ساله

حجم زمان قیمت (تومان)
۲۱۱ گیگ یک ساله ۷۵۱,۰۱۰
۶۱۱ گیگ یک ساله ۱,۵۲۶,۰۰۰
۱۰۱۱ گیگ یک ساله ۲,۴۵۲,۵۰۰

 

میزان ترافیک اضافه

حجم نوع قیمت (تومان)
۱ گیگ ترافیک اضافه ۴,۳۶۰
۳ گیگ ترافیک اضافه ۱۱,۹۹۰
۶ گیگ ترافیک اضافه ۲۱,۸۰۰
۱۲ گیگ ترافیک اضافه ۳۸,۱۵۰
۲۴ گیگ ترافیک اضافه ۷۰,۸۵۰
۴۸ گیگ ترافیک اضافه ۱۳۰,۸۰۰

 

از مشترکین
خورشیدنت هستید؟

جهت دسترسی به حساب کاربری روی لینک زیر کلیک کنید