تعرفه های سرویس TD-LTE

سرویس TD-LTE

تعرفه سرویس های TD-LTE ویژه مشترکین فعلی


در صورتی که مودم TD-LTE دارید و مشترک خورشید نت نمیباشید تنها کافی است ۲۰/۰۰۰ تومان بابت سیم کارت و ۱۵/۰۰۰ تومان بابت کانفیگ مودم پرداخت نمایید .

یک ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 22 گیگابایت
 • 50/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 33 گیگابایت
 • 59/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 55 گیگابایت
 • 79/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 101 گیگابایت
 • 129/000 تومان
سه ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 88 گیگابایت
 • 179/000 تومان
سه ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 144 گیگابایت
 • 229/000 تومان
شش ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 233 گیگابایت
 • 399/000 تومان
شش ماهه
 • Up to 40 Mb
 • 544 گیگابایت
 • 699/000 تومان
یکساله
 • Up to 40 Mb
 • 211 گیگابایت
 • 689/000 تومان
یکساله
 • Up to 40 Mb
 • 611 گیگابایت
 • 949/000 تومان
یکساله
 • Up to 40 Mb
 • 1011 گیگابایت
 • 1/290/000 تومان
ترافیک اضافه
1 گیگابایت
 • 3/000 تومان
3 گیگابایت
 • 8/000 تومان
6 گیگابایت
 • 15/000 تومان
12 گیگابایت
 • 28/000 تومان
24 گیگابایت
 • 52/000 تومان
48 گیگابایت
 • 98/000 تومان

توضیحات :


 1. کلیه تعرفه ها بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.
 2. ترافیک اضافی خریداری شده قابل انتقال به دوره بعد میباشد.
 3. ترافیک باقیمانده در هر دوره به ماه بعد انتقال پیدا نمی کند و هر دوره بصورت ۳۰ روز تمام در نظر گرفته می شود.
 4. در هنگام صدور فاکتور نهایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه سرویس ها اضافه میگردد.
 5. ساعت کاری، واحد مالی در روز های عادی از ۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ ، در روز های پنجشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و در روز های جمعه و تعطیلات رسمی، تعطیل میباشد.
 6. قیمت ها به تومان میباشد.
 7. سرعت سرویس ها از ۴ مگابیت الی ۴۰ مگابیت میباشد.
 8. هزینه تجهیزات مصرفی(مودم،کابل،سوکت و …) جداگانه محاسبه می شود.
فهرست