1

تعرفه های سرویس AirDSL

تعرفه های و شرایط استفاده از سرویس های AirDSL شرکت خورشیدنت

جزئیات بیشتر
تعرفه های سرویس AirDSL
2

تعرفه های سرویس TD-LTE

تعرفه ها و شرایط استفاده از سرویس TD-LTE شرکت خورشیدنت

جزئیات بیشتر
تعرفه های سرویس TD-LTE
3

تعرفه های پهنای باند اختصاصی

تعرفه ها و شرایط استفاده از پهنای باند اختصاصی شرکت خورشیدنت

جزئیات بیشتر
تعرفه های پهنای باند اختصاصی
4

تعرفه تلفن ثابت

شرایط استفاده و خرید سرویس های تلفن ثابت ارائه شده توسط شرکت خورشیدنت

جزئیات بیشتر
تعرفه تلفن ثابت

از مشترکین
خورشیدنت هستید؟

جهت دسترسی به حساب کاربری روی لینک زیر کلیک کنید