توضیحات


 1. کلیه تعرفه ها بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.
 2. ترافیک اضافی خریداری شده قابل انتقال به دوره بعد میباشد.
 3. ترافیک باقیمانده در هر دوره به ماه بعد انتقال پیدا نمی کند و هر دوره بصورت ۳۰ روز تمام در نظر گرفته می شود.
 4. در هنگام صدور فاکتور نهایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه سرویس ها اضافه میگردد.
 5. در شارژ ۳ ماهه ۵ درصد، ۶ ماهه ۷ درصد،یکساله ۱۰ درصد تخفیف اعمال شده است و ترافیک تا پایان دوره ی کامل بسته باقی می ماند.
 6. قیمت ها به تومان میباشد.
 7. سرویس ۵۱۲ کیلوبیت،سرعت آزاد تا ۶ مگابیت
 8. سرویس ۲ مگابیت،سرعت آزاد تا ۱۰ مگابیت
 9. سرویس ۴ مگابیت،سرعت آزاد تا ۱۶ مگابیت
 10. سرویس ۶ مگابیت،سرعت آزاد تا ۲۴ مگابیت
 11. هزینه تجهیزات مصرفی(کابل،سوکت و …) جداگانه محاسبه می شود.
فهرست