مجوزها و افتخارات

شرکت مشاور بهنام کامپیوتر «خورشیدنت» جهت توسعه سرویس ها و ارائه خدمات نوین در سرتاسر کشور عزیزمان ایران ، موفق به دریافت پروانه بهره برداری Servco از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردید و بدینوسله آماده ارائه هرگونه سرویس ارتباطی، شبکه ای و پهنای باند اختصاصی به شرکت ها ، موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی می باشد.

 

 

شرکت مشاور بهنام کامپیوتر «خورشیدنت» توسط سازمان نظام مهندسی استان البرز به خاطر تعهد و کیفیت در ارائه خدمات پهنای باند و پشتیبانی فنی شبکه مورد تقدیر قرار گرفت مدیر عامل شرکت خورشیدنت ضمن تشکر از ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز اعلام داشت که سیاست ها و برنامه توسعه خورشیدنت به امید روزی می باشد که تمامی مشترکین از خدمات اینترنت پرسرعت ارزان و مناسب بهره مند گردند و خورشیدنت تا تحقق این هدف به تلاش بی وقفه خود در این مسیر ادامه خواهد داد.

 

فهرست