اینترنت ADSL2+

اینترنت ADSL2+ قیمت ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ثابت ADSL ،VDSL ،FTTH بر اساس تعرفه تعیین‌شده در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادئویی محاسبه میشود که بنا با توجه به نرخ سرعت دانلود از ۵۱۲ کیلوبیت‌ برثانیه با سقف تعرفه ۱۲.۵ تومان تا سرعت 16 مگابیت بر ثانیه با قیمت 80 تومان میباشد

مصوبه 268 قیمت adsl