در لیست زیر میتوانید سرویس های بدون مرز خورشیدنت را مشاهده کنید. اگر سرویس مورد نظر شما در این لیست وجود ندارد، اطلاعات زیر را وارد نمایید تا طی ۲۴ ساعت آینده کارشناسان ما با شما تماس حاصل کنند.

درخواست سرویس

 1. درشارژ سه ماهه ۵% و ۶ ماهه ۷% و یکساله ۱۰%تخفیف اعمال می شود
 2. مالیات ارزش افزوده در تمامی مبالغ فوق افزوده شده است و قیمت نهایی می باشد.
 3. خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت خورشیدنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

۵۱۲Kb تا ۶Mb
۱۶,۰۰۰تومان
 • ۵ گیگابایت
سفارش
۵۱۲Kb تا ۶Mb
۲۶,۰۰۰تومان
 • ۱۰ گیگابایت
سفارش
۵۱۲Kb تا ۶Mb
۳۵,۰۰۰تومان
 • ۱۵ گیگابایت
سفارش
۵۱۲Kb تا ۶Mb
۵۸,۰۰۰تومان
 • ۳۰ گیگابایت
سفارش
۵۱۲Kb تا ۶Mb
۸۵,۰۰۰تومان
 • ۵۰ گیگابایت
سفارش

۲Mb تا ۱۰Mb
۳۰,۰۰۰تومان
 • ۱۰ گیگابایت
سفارش
۲Mb تا ۱۰Mb
۴۶,۰۰۰تومان
 • ۲۰ گیگابایت
سفارش
۲Mb تا ۱۰Mb
۸۸,۰۰۰تومان
 • ۵۰ گیگابایت
سفارش

۴Mb تا ۱۶Mb
۳۶,۵۰۰تومان
 • ۱۰ گیگابایت
سفارش
۴Mb تا ۱۶Mb
۵۳,۰۰۰تومان
 • ۲۰ گیگابایت
سفارش
۴Mb تا ۱۶Mb
۹۳,۵۰۰تومان
 • ۵۰ گیگابایت
سفارش

۶Mb تا ۲۴Mb
۶۸,۰۰۰تومان
 • ۳۰ گیگابایت
سفارش
۶Mb تا ۲۴Mb
۹۶,۰۰۰تومان
 • ۵۰ گیگابایت
سفارش
۶Mb تا ۲۴Mb
۱۶۱,۰۰۰تومان
 • ۱۰۰ گیگابایت
سفارش