تعرفه سرویس های رادیوئی – قدیمی

[wbr-pricing-table id=7761] [wbr-pricing-table id=7556] [wbr-pricing-table id=7559] [wbr-pricing-table id=7561] [wbr-pricing-table id=7563]

[wbr-pricing-table id=7567] [wbr-pricing-table id=7569] كليه تعرفه ها بر اساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي است.
– ترافيك اضافه ي خريداري شده قابليت انتقال به دوره هاي بعد را دارا مي باشد .
– ترافيك باقيمانده در هر دوره به ماه بعد انتقال پيدا نمی كند و هر دوره بصورت 30 روز تمام در نظر گرفته مي شود.
– در هنگام صدور فاكتور نهائي %9 ماليات بر ارزش افزوده به تعرفه سرويس ها اضافه مي گردد.
– در شارژ 3 ماهه 5%، 6 ماهه 7% و يكساله %10 تخفيف اعمال ميگردد و ترافيك تا پايان دوره كامل بسته باقی می ماند.
– قيمت ها به تومان مي باشد.
– هرکیلوبایت(KB) معادل 8 کیلوبیت (kb) می باشد.
– سرويس 512 كيلوبيت ، سرعت آزاد تا 6 مگابيت
– سرويس 2 مگابيت ، سرعت آزاد تا 10 مگابيت
– سرويس 4 مگابيت ، سرعت آزاد تا 16 مگابيت
– سرويس 6 مگابيت ، سرعت آزاد تا 24 مگابيت
– سرويس 8 مگابيت ، سرعت آزاد تا 32 مگابيت
– هزينه تجهيزات مصرفي (كابل، سوكت و …) جداگانه محاسبه مي شود.

 

[wbr-pricing-table id=7764]

فهرست