الزامات فنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی

الزامات فنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی

پیرو اعلام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، تنظیمات امنیتی و نحوه تغییر کلمه عبور روتر D-Link, Tenda و TP-Link خود را می توانید از طریق فایل زیر انجام دهید.

بزودی